Historikk

Storsalen innredet til promosjon

Hvor skal man starte med historien til DSFRS? Burde man starte med beleiringen med Belfaar i 1643 eller ved Værdalens erobring i 1759? Eller kanskje ennå tidligere.

Uansett disse dunkle historiske begivenheter: Diplomatiske forbindelser åpnet mellom Værdalen og Menigmannssamfund i Trundum 8. april 1916.

Emil Disen, Studentersamfundets formand 1916 og Øyvin Lange formand 1918 forteller i jubileumsboka 1920 om opprettelsen av ordenskapittelet.

De Sorte Faars Ridderskab ble stiftet i 8. april 1916 fordi man mente at Studentersamfundet i Trondhjem burde ha en egen orden på lik linje med Det Norske Studentersamfund i Oslo. Man ønsket å knytte til seg byens formuende personer samt hedre de medlemmene som hadde gjort en spesiell innsats for Huset. Det gjaldt å ta vare på de av byens borgere som hadde vist interesse for Samfundet, og dessuten var det nok en unnskyldning til å ta seg en fest.

I begynnelsen ble det arrangert ordenspromosjoner hvert fjerde år, slik at alle NTH-kull kunne få med seg minst ett møte. Disse møtene var preget av "de beste akademiske tradisjoner" med satire og ironi, bakt inn i ritualer og dertil egnet terminologi. I hvilken grad man skal tolke ridderne som sorte får vites ikke.

Blant stifterne og medlemmene i DSFRS finner vi mange kjente navn fra Samfundet og samfunnet; Edgar Bonsak Schieldrop, Åge Falck-Ytter, HM Kong Olav, HM Kong Harald og HKH Kronprins Haakon. Sistnevnte ble lambslått under UKA-99, og forfremmet til "Marquis af Vera Crux" ti år senere, under UKA-09. Det kan nevnes en artig digresjon fra tiden etter frigjøringen i 1945: Daværende kronprins Olav stilte 7. juni på Samfundets talerstol i militær uniform med én utmerkelse - De Sorte Faars Ridderskab.

Vårsemesteret 1968 var et turbulent semester på Samfundet så vel som i resten av verden. De radikale kreftene på Huset ønsket å fjerne paragrafen om De Sorte Faars Ridderskab, som de så på som en unødvendig del av Samfundet. Neste ridderskabsmøte fant derfor ikke sted før i 1999.

Ridderskapet tar nå sikte på å avholde ridderskabsmøter omtrent hvert tredje år.