Struktur og gradering

De Høyere Embedsmenn:

 • Vircelig Cantzler: Gjestland, Truls, seniorforsker F.S.F.R.S
 • Czeremonie Mester: Skjefstad, Trond, administrasjonsjef F.S.F.R.S.

Embedsmenn av lavere gagering:

 • Skatmeister: Berhard Kvaal, sivilingeniør F.S.F.R.S.
 • Secretairer med hemmeligt Lukke: Carlsen, Knut F.S.F.R.S.

Bestillingmenn uden gagering:

 • Ridder Skabets Directeur for Raadslagning och Forhandlingsomraadet til Fremmede Machter och Avmachter, samt Trosretninger: Jan David Ytrehus F.S.F.R.S.
 • Ridder Skabets Directeur for Saude Feldene och stedlige Pontefichalier, samt Ridder Skabets allehaande Gjenstande: Tormod Gjestland F.S.F.R.S.
 • Ridder Skabets Directeur for Fordums och Framtids Annaler, hvori opptatt Brede Baand och lenche: Ingar Pareliussen F.S.F.R.S.
 • Ærestitler og Embetsmenn utenfor regulativet:

  • Hertug af Belfaar: HM Kong Harald 5 V.S.F.R.S.
  • Marquis av Vera Cruz: Haakon, Norges kronprins, F.S.F.R.S.
  • Conferenze Raaden til Værøy och Røst:Skjefstad, Trond, administrasjonsjef F.S.F.R.S.
  • HVs Gesandt och Indbildt Fylkesmand til Vaar soerlige Nabostad, ikche nevnt: Dørum, Odd Einar, stortingsrepresentant, F.S.F.R.S.

  Ordenstegn

  DSFRS har tre graderinger: lamberidder, faarridder og vederridder.

  Lamberidder

  Lamberidder

  Faarridder

  Faarridder

  Vederridder

  Vederridder

  Ridder; Lamberidder eller Gemeen Ridder
  Tiltales som "Eders Lambhed"
  Omtales som "Hans/Hennes Lambhed"
  Kommandør; Faarridder eller Storridder
  Tiltales som "Eders Faarhed"
  Omtales som "Hans/Hennes Faarhed"
  Storkors; Vederridder eller Kiæmperidder
  Tiltales "Eders Væderhæftighet"
  Omtales som "Hans/Hennes Væderhæftighet"