ORDO EQUESTER OVIUM NIGRARUM

Rekvisitter fra ordenspromosjon

De Sorte Faars Ridder skab

1924-03-29
Promosjoner

  • Sæland, Sem Virckelig Cantzler fra 1919
  • Vogt, Johan Herman Lie Stoer Ridder
  • Brandtzæg, Anton (Geemen Ridder)
  • Bugge, Andreas Geemen Ridder
  • Disen, Emil Geemen Ridder
  • Gleditsch, Kristian Geemen Ridder
  • Rode, Hans Henrik Geemen Ridder
  • Tambs Lyche, Ralph (Geemen Ridder)
Program for ordenspromosjonen