ORDO EQUESTER OVIUM NIGRARUM

Ordenspromosjon Ordenspromosjon

De Sorte Faars Ridder skab

2008-02-16
Promosjoner

 • Fra 1999 Stabursvik, Arnfinn: Virckelig Cantzler
 • Fra 2007 Carlsen, Knut: Constituert Secretairer
 • Gjestland, Truls: Virckelig Cantzler
 • Skjefstad, Trond: Czeremonie Mester
 • Kvaal, Bernhard: Skatmeister
 • Carlsen, Knut: Secretairer med hemmeligt Lukke
 • Kronprins Haakon: Marquis av Vera Cruz
 • Stabursvik, Arnfinn: Indbildt Cantzler
 • Stabursvik, Arnfinn: Gouvernør over Værdalen
 • Albertsen, Per Hjort: Cantzler Emeritus
 • Albertsen, Per Hjort: Storinquisitor til Vuku og Vinne Abbedier
 • Albertsen, Per Hjort - Kiempe Ridder
 • Stabursvik, Arnfinn - Kiempe Ridder
 • Kronprins Haakon - Stoer Ridder
 • Herrem, Terje - Stoer Ridder
 • Gjestland, Truls - Stoer Ridder
 • Skjefstad, Trond - Stoer Ridder
 • Kvaal, Bernhard - Stoer Ridder
 • Carlsen, Knut - Stoer Ridder
 • Kronprinsesse Mette Marit - Geemen Ridder
 • Gjestland, Tormod - (Geemen Ridder)
 • Kobberstad, Nils - (Geemen Ridder)
 • Ottervik, Rita Irene - Geemen Ridder
 • Mansour, Ibrahim - Geemen Ridder
 • Lee, Gavin David - Geemen Ridder
 • Hamnaberg, Håvard - Geemen Ridder
 • Hermansen, Nora Røkaas - Geemen Ridder
 • Ytrehus, Jan David - (Geemen Ridder)
 • Pareliussen, Ingar - (Geemen Ridder)
 • Evjen, John Kristian - Geemen Ridder