ORDO EQUESTER OVIUM NIGRARUM

Cantzeliet

De Sorte Faars Ridder skab

1968-03-30
Promosjoner

 • Bakke, Hans Anton Virckelig Cantzler
 • Brekke, Tor Czeremonie Mester
 • Hole, Njål Skatmeister
 • Brandtzæg, Anton Gouvernør over Værdalen
 • Ording, Fredrik Boye Fehirde til Beitstaden og Valene Sysler
 • Dahle, Arvid Conferenze Raad til Værøy og Røst
 • Brekke, Tor Stoer Ridder
 • Dahle, Arvid Stoer Ridder
 • Hole, Njål Stoer Ridder
 • Sjølie, Per Stoer Ridder
 • Trætteberg, Jens Stoer Ridder
 • Birkeland, Olav Kristian Geemen Ridder
 • Brattested, Syver Geemen Ridder
 • Dørum, Odd Einar (Geemen Ridder)
 • Helle, Torbjørn Geemen Ridder
 • Hoel, Ivar Andreas Løvland Geemen Ridder
 • Kolstad, Arnulf Geemen Ridder
 • Larssen, Claus Geemen Ridder
 • Motzfeldt, Ketil Geemen Ridder
 • Nielsen, Otto Geemen Ridder
 • Ravndal, Kjell Geemen Ridder
 • Sæther, Ole A. Geemen Ridder
 • Tønseth, Tore Geemen Ridder