ORDO EQUESTER OVIUM NIGRARUM

Rekvisitter fra ordenspromosjon

De Sorte Faars Ridder skab

1958-03-22
Promosjoner

 • Ording, Fredrik Boye Skatmeister
 • Jenssen, Matz N. Secretairer med hemmeligt Lukke
 • Bakke, Hans Anton (Stoer Ridder)
 • Holst, Olav T. Stoer Ridder
 • Nansen, Odd Stoer Ridder
 • Watzinger, Adolf W. J. Stoer Ridder
 • Brekke, Tor (Geemen Ridder)
 • Børresen, Ragnar Geemen Ridder
 • Dahle, Arvid (Geemen Ridder)
 • Hole, Njål (Geemen Ridder)
 • Jemtland, Tor Geemen Ridder
 • Lien, Bjarne Geemen Ridder
 • Semmelmann, Herman Geemen Ridder
 • Sissener, Jan Wilhelm Geemen Ridder
 • Trætteberg, Jens (Geemen Ridder)