ORDO EQUESTER OVIUM NIGRARUM

Rekvisitter fra ordenspromosjon

De Sorte Faars Ridder skab

1950-10-21
Promosjoner

 • Bakke, Hans Anton Czeremonie Mester
 • Lefring, Nils Skatmeister
 • Arvesen, Ole Peder Stor inquisitor til Vuku og Vinne Abbedier
 • Kronprins Olav Kiempe Ridder
 • Schieldrop, Edgar Bonsak Kiempe Ridder
 • Lindboe, Asbjørn Kiempe Ridder
 • Fjellbu, Arne Stoer Ridder
 • Braaten, Orvar Geemen Ridder
 • Ording, Fredrik Boye (Geemen Ridder)
 • Sigvang, Sigurd (Geemen Ridder)
 • Skavang, Arvid Geemen Ridder
 • Slungaard, Bjørn Geemen Ridder
 • Storm, Just (Geemen Ridder)
 • Vedeler, Georg Geemen Ridder