ORDO EQUESTER OVIUM NIGRARUM

Rekvisitter fra ordenspromosjon

De Sorte Faars Ridder skab

1947
Promosjoner

 • Berggård, Arne Stoer Ridder
 • Falck-Ytter, Aage Vilhelm Stoer Ridder
 • Faye-Hansen, Karl Martin Stoer Ridder
 • Rønneberg, Harald Ramm Stoer Ridder
 • Bakke, Hans Anton (Geemen Ridder)
 • Grimelund, Josef Jervell Geemen Ridder
 • Holtermann, Hugo Geemen Ridder
 • Lange, Carl Viggo Geemen Ridder
 • Meland, Finn Geemen Ridder
 • Røsoch, Inger Mikkelsen Geemen Ridder
 • Aasgard, Per Usterud Geemen Ridder