ORDO EQUESTER OVIUM NIGRARUM

Rekvisitter fra ordenspromosjon

De Sorte Faars Ridder skab

1938
Promosjoner

 • Lindboe, Asbjørn Virckelig Cantzler
 • Faye-Hansen, Karl Martin Skatmeister
 • Schieldrop, Edgar Bonsak Indbildt Cantzler
 • Schieldrop, Edgar Bonsak Gouvernør over Værdalen
 • Kronprins Olav Hertug af Belfaar
 • Kronprins Olav (Stoer Ridder)
 • Brandtzæg, Anton (Stoer Ridder)
 • Tambs Lyche, Ralph Stoer Ridder
 • Arsteinsson, John (Geemen Ridder)
 • Feinsilber, Louis Geemen Ridder
 • Fjellbu, Arne (Geemen Ridder)
 • Gundersen, Oscar Christian Geemen Ridder
 • Hansteen, Trygve Geemen Ridder
 • Ingeberg, Henry Charles Morris Geemen Ridder
 • Seeberg, Cato Geemen Ridder
 • Stenstadvold, Karl Geemen Ridder