ORDO EQUESTER OVIUM NIGRARUM

Rekvisitter fra ordenspromosjon

De Sorte Faars Ridder skab

1934
Promosjoner

 • Fra 1933 Moe, Andreas Skatmeister
 • Arvesen, Ole Peder Czeremonie Mester
 • Rønneberg, Harald Ramm Secretairer med hemmeligt Lukke
 • Arvesen, Ole Peder (Stoer Ridder)
 • Brochmann, Georg Stoer Ridder
 • Sæland, Sem Stoer Ridder
 • Berggård, Arne (Geemen Ridder)
 • Boysen, Carsten Geemen Ridder
 • Brochmann, Odd (Geemen Ridder)
 • Collin-Hansen, Cecil Geemen Ridder
 • Faye-Hansen, Karl Martin (Geemen Ridder)
 • Imsland, Ludvig Geemen Ridder
 • Røsoch, Henry Geemen Ridder
 • Sand, Tormod Geemen Ridder