ORDO EQUESTER OVIUM NIGRARUM

Rekvisitter fra ordenspromosjon

De Sorte Faars Ridder skab

1927-04-30
Promosjoner

  • Schieldrop, Edgar Bonsak Virckelig Cantzler
  • Arvesen, Ole Peder Secretairer med hemmeligt Lukke
  • Lindboe, Asbjørn (Stoer Ridder)
  • Kronprins Olav (Geemen Ridder)
  • Devik, Olaf Geemen Ridder
  • Nansen, Odd (Geemen Ridder)
  • Rønneberg, Harald Ramm (Geemen Ridder)
  • Watzinger, Adolf W. J. (Geemen Ridder)