ORDO EQUESTER OVIUM NIGRARUM

Rekvisitter fra ordenspromosjon

De Sorte Faars Ridder skab

1920-09-03
Promosjoner

  • Birkeland, Richard Virckelig Cantzler
  • Sæland, Sem Fehirde til Beitstaden og Valene Sysler
  • Birkeland, Richard Stoer Ridder
  • Brochmann, Georg (Geemen Ridder)
  • Grønbech, Erling Johannes Fremmerlid Geemen Ridder
  • Landmark, Johan Daniel (Geemen Ridder)
  • Nilsen, Hans Jacob Geemen Ridder