Matrikul for DSFRS per 17. april 2010 som pdf

Matrikul for DSFRS per 17. april 2010 som pdf

ORDO EQUESTER OVIUM NIGRARUM

Rekvisitter fra ordenspromosjon

De Sorte Faars Ridder skab

1918-04-27
Promosjoner

  • Schieldrop, Edgar Bonsak Virckelig Cantzler
  • Lindboe, Asbjørn Czeremonie Mester
  • Bothner, Bjarne Skatmeister
  • Schieldrop, Edgar Bonsak (Stoer ridder)
  • Arvesen, Ole Peder (Geemen ridder)
  • Himberg-Larsen, Ola Geemen ridder
  • Lindboe, Asbjørn (Geemen ridder)
  • Paulson, Eilif Wolff Geemen ridder