ORDO EQUESTER OVIUM NIGRARUM

Rekvisitter fra ordenspromosjon

Hans Væderheftigheed Stoermesteren lot seg overtale i 1916 at holde sig med et ordenskapitel i Stiftstaden for at ta haand om de sorte faar fra Studentersamfundet i Trondhjem, og i tilliggende akademiske herligheeder.

De Sorte Faars Ridderskab er Studentersamfundet i Trondhjems ordenskapittel som belønning for særlig og utmerkede fortjenester. I motsetning til Studentersamfundets andre ordner deles denne ut sjelden.